Search

Ar gerai miegate?

Žvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyvi
 

Straipsnio rodyklė

Tinkamai suplanuota darbo diena padės iš­vengti nervinio išsekimo ir nuovar­gio,   labiausiai   trukdančių ramiam miegui. Jums tai gerai pažįstama! Visą kūną laužo, mintys skrieja kas­kart vis kitos, o artinantis nakčiai žmogus pasidaro žvalesnis ir bijo, kad vėl neužmigs. Tokiu atveju pa­mėginkite atsigulti ant nugaros, ran­kas padėkite ant pilvo ir giliai pa­kvėpuokite. Sukaupkite dėmesį į pa­prastus klausimus, skaičiuokite iki šimto, pamėginkite įsivaizduoti ra­minančius garsus: bangų šniokštimą, lietaus barbenimą, miško ošimą.

 

Yra žinoma labai daug būdų, kaip leng­viau užmigti. Prieš gulant, labai nau­dinga šiek tiek pasivaikščioti. Svar­biausia- nereikia gulti su perpil­dytu skrandžiu ir prieš naktį neval­gyti sunkių valgių. Nereikia gerti kavos, arbatos, geriau suvalgyti truputį vaisių, pavyzdžiui, obuolį. Žolių arbata (ramunėlių, pipirmėčių, erškėtuogių) taip pat padeda greičiau užmigti. Labai sveika miegoti gryname ore- prie atviro lango; tačiau prie jo nepatariama miegoti lepiems ir neramiai miegantiems žmonėms. Labai nemalonu, kai dėl nušalimo ima skaudėti raumenis (vi­siems žinomi skausmai strėnose). Žmonėms, kuriems visą laiką šalta, patariama įsidėti į patalą karštą pūs­lę, nes šiluma žmogų ramina ir migdo. Kai kurie žmonės mano, kad tai, kaip pastatyta lova, irgi turi savo­tišką reikšmę. Pavyzdžiui, indų me­dicina sako, kad miegas bus rames­nis, jeigu pro kūną einančios srovės tiesiog atitiks keturias pasaulio ša­lis: rytus, vakarus, šiaurę, pietus. Galbūt, tai ne visada galima įrodyti. Todėl mums nepakenks, jeigu mes išmėginsime kurį nors iš natūralių būdų, kad išmoktume užmigti. Tai geriau, negu vaistai. Triukšmas ir šviesa trukdo žmogui užmigti ir ža­dina jį iš miego. Todėl visai neblo­gai užsikimšti ausis vata! Tai daug geriau, negu užsikloti galvą antklo­de ir visą naktį kvėpuoti negrynu oru. Užsikloti reikia lengvai, bet šiltai. Naktiniai drabužiai neturi spausti - ne veltui daugumas mote­rų miega apsivilkusios naktiniais marškiniais, o ne pižama. Neįpraskite miegoti veidu žemyn! Tokia padėtis kliudo taisyklingai kvėpuoti ir palieka ant veido pėd­sakus, kurie kenkia švelniai jo odai. Norint greitai užmigti, svarbiausia sąlyga- dvasios pusiausvyra. Įvai­rių problemų sprendimą atidėkite ki­tai dienai, nes, kaip sakoma, „rytas už vakarą protingesnis".

Prieš užmie­gant, nereikia skaityti. Įdomi knyga priverčia galvoti, atidžiai sekti siu­žetą. O paskui mums nepavyksta lengvai užmigti! Be to, tokiu būdu skaitydami, gadiname sau akis. Taip pat prieš miegą nereikia vartoti jo­kių tablečių,- blogiausiu atveju, be gydytojo patarimo! Narkotikai turi vieną labai nemalonią savybę: žmo­nės prie jų pripranta, ir narkotikai nustoja juos veikę. Jeigu žmogaus silpnas charakteris, narkotikai gali tapti nesveiku poreikiu. Geriau iš­mėginti visa, apie ką mes čia minė­jome, pradedant šilta vonia vakare, pasivaikščiojimu prieš gulant bei obuoliu ir baigiant ramunėlių arba­ta ir specialiais pratimais miegui. Visos šios priemonės geros tuo, kad nekenksmingos; atitinkamai įgudus, jos ima padėti ir norint galima jas keisti bei derinti.