Search

Ar gerai miegate?

Žvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyvi
 

Straipsnio rodyklė

Miegas- tai nepakeičiamas sveikatos ir grožio pagalbininkas. Jūs iš savo patyrimo žinote, koks gražus atrodo pasaulis, kai, gerai išsimiegojusios, gaivios, įraudusios, linksmos pradedate darbo dieną! Tačiau labai dažnai žmogus tai pamiršta.

Kai kurie iki vėlyvos nakties dirba arba kur nors leidžia laiką pobūvyje, rūko, kartais geria, o paskui ilgai negali užmigti ir vartosi lovoje. Kad užsnūstų, išgeria migdomųjų vaistų. O rytą- sunki galva, numirėliškai pilkšvas veidas, blankus žvilgsnis, darbas nesiseka. Nieko nepadarysi, kiekvienam reikia ramiai pamiegoti nors 6- 8 valandas- vis tiek, ar jam tai patinka, ar ne. Gulti reikia anksti. Ne veltui liaudies išmintis sako, kad miegas iki pusiaunakčio dvigubai vertin­gesnis. Tiesa, kai kurių žmonių mie­gas dvifazis: jie giliai užmiega iš vakaro, paskui pabunda ir tik paryčiui vėl giliai užmiega. Net ir šie nelaimingieji daug geriau jausis rytą, kai ilgiau pamiegos vakare. Ne visiems žmonėms reikia vienodai ilgai miegoti; tai priklauso ir nuo aplinkos. Geriausia tai patikrinti per atostogas. Pirmomis dienomis jūs niekaip negalite išsimiegoti: esate labai pavargę, ir jums reikia ilgai miegoti. Tačiau, pakankamai pailsė­ję, kasdien imate pabusti vis anks­čiau, o po kurio laiko iš tikrųjų pra­dedate pabusti su gaidžiais.

Sunku atsikelti

Daugeliui atrodo, kad nėra bjauresnio garso, kaip ža­dintuvo čirškimas. Mat, jis priver­čia mus greitai veikti: šokti iš guo­lio, paskubom atlikti savo rytinį tualetą ir jau kažkur ant laiptų su­kimšti bandelę. O juk būtų daug geriau, jeigu pakaktų laiko kaip reikiant prie stalo papusryčiauti ir 15 minučių atlikti rytinę mankštą! Kaip būtų gerai, jeigu išeitume iš namų kruopščiai apsirengusios ir susišukavusios, su šypsena lūpose. Jeigu mums netektų taip žaibiškai iššokti iš šilto patalo, jeigu- ak, jeigu žadintuvas paskambintų šiek tiek anksčiau ir leistų mums visiš­kai pabusti. Mes pasirąžytume, pa­judintume rankas ir kojas, pamankš­tintume sąnarius, kurie nutirpo gu­lint, atvertume langą ir keletą kartų giliai įkvėptume. Galbūt, tokiu at­veju mes galėtume net padaryti mankštą ir nusiprausti po šaltu du­šu. Tačiau kaip sutaupyti laiko? Reikia išmintingai planuoti savo die­ną. Iš anksto paruošti darbo planą, tiksliai jo laikytis, dirbti intensyviai. Be to, ne taip jau sunku dienos me­tu surasti laiko poilsiui: pas kirpėją, sėdint po džiovinimo aparatu, už­merkti akis ir apie nieką negalvoti; prigulti 10 minučių ir truputį už­snūsti; atsigaivinti prie atviro lango, giliai pakvėpuoti ir t. t.